Hotline

Tuyển dụng nhân viên đi làm ngay

Vui lòng điền đầy đủ thông trong form phía dưới
Địa chỉ:
2B/61 Lạc Trung, Hà Nội
Email:
Điện thoại:
Chú ý:
- Công ty sẽ đặt lịch phỏng vấn nếu thông tin của bạn đạt yêu cầu.
- Công ty chỉ sử dụng thông tin của bạn trong việc tuyển dụng, không sử dụng thông tin của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác.
Ngày sinh
Ngày cấp